Biografie

Ik ben Bianca Koopman en ik ben secretaris bij “De Schoof’. De reden dat ik mij inzet voor de Schoof, is dat ik het belangrijk vind dat ik iets kan betekenen voor de maatschappij. De Schoof is naar mijn idee een prachtige plaats waar iedereen naar toe kan. Met de laagdrempeligheid die wij proberen te creëren, kan iedereen zijn hobby, educatie of iets dergelijks bij ons beoefenen. Hierdoor ben ik begonnen als vrijwilliger bij de Kindervakantiespelen. Niet veel later zijn daar nog andere werkgroepjes bijgekomen. Behalve mij als vrijwilliger inzetten bij activiteiten, vond ik het ook zeer interessant om zo’n stichting vanuit een bestuurlijke functie te kunnen bekijken. In het verleden ben ik al eens onderdeel geweest van het bestuur van de Schoof, in de functie Secretaris. Deze functie zal ik ook weer in het nieuwe bestuur beoefenen.

Dit doe ik allemaal vrijwillig en met heel veel plezier.

Taken

Jeugdwerk, jongerenwerk, Veiligheid