Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof is vanaf 1 januari 2015 in het bezit van de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling. Hiervoor wordt als voorwaarde gesteld dat bepaalde informatie in openbaarheid wordt gebracht. Hieronder vindt u deze informatie:

(Contact-)Gegevens van de Stichting

Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schoof

Kerkelaantje 1

1693 EH Wervershoof

Tel: 0228-581876

E: info@deschoof.nl

KvK: 41234248

RSIN: 3301837

De Schoof stelt de volgende doelstellingen volgens de regelgeving ten doel:

  1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van activiteiten en het verstrekken van dienstverlening op maatschappelijke en aanverwante terreinen door, voor en met de bewoners van het werkgebied van de stichting, ongeacht hun levens-, godsdienstige of politieke overtuiging.
  2. De stichting heeft ten doel het bevorderen, verrichten en doen verrichten van sociaal cultureel werk met name door, voor en met de bewoners van het werkgebied van de stichting, ongeacht hun levens-, godsdienstige- of politieke overtuiging.
  3. Bruiloften, recepties en partijen, voor zover deze gehouden worden wegens gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer, vallen buiten de doelstelling van de stichting.
  4. Het doel van de stichting is niet gericht op het maken van winst.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting kunt u hier downloaden

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 mensen. De huidige samenstelling is te vinden op de Bestuurs-pagina.

Beloningsbeleid

Het bestuur en de vrijwilligers van De Schoof verrichten hun werkzaamheden bij voorkeur pro deo.

Actueel verslag en werkplan

Het meest recente activiteitenverslag en werkplan is hier te vinden.

Balans, Baten en Lasten

Klik hier om een overzicht van de Baten & Lasten te downloaden.

Publicatieplicht standaard formulier

Klik hier om het standaard formulier te downloaden.

anbi