MISSIE

De Schoof – Verbindt Wervershoof

 

VISIE

Op een duurzame, sociale, culturele en educatieve manier mensen met elkaar verbinden.

Interpretatie van de Missie en de Visie

De Schoof is een stichting waar het draait om mensen. Een stichting die zijn bestaansrecht heeft door in verbinding te staan met mensen. In de breedste zin van het woord wilt De Schoof mensen met elkaar verbinden. Wij geloven erin dat je samen verder komt dan alleen. En dat op alle vlakken binnen een dorp als Wervershoof en de omliggende woonkernen. Het verbinden van mensen op persoonlijk niveau, maar ook op zakelijk niveau of op regionaal niveau (tussen dorpen onderling) helpt ons samen verder te gaan, waar je als individu zou stoppen. En daar wilt De Schoof het voortouw in nemen.

Als bestuur hebben wij de visie om dit op een duurzame manier te bewerkstelligen. Duurzaam in de zin dat wij onze ecologische voetafdruk beperkt willen houden. Maar ook op een duurzame manier als in langdurige verbindingen leggen, waar men zowel op korte als op lange termijn van kan profiteren. Dit willen wij als stichting bereiken middels het opzetten van sociale, culturele en educatieve activiteiten. Door het organiseren of faciliteren van deze activiteiten, zullen mensen naar de Schoof komen om hier dingen te leren en verbinding te leggen met andere mensen.