Bij de Schoof kunnen wij niet zonder vrijwilligers. Het cultureel en sociaal kloppend hart van Wervershoof en de wijde regio er omheen zou niet kunnen bestaan zonder hen.
Wij zijn altijd opzoek naar vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers zijn wel een aantal rechten en plichten bepaald. Deze staan hier onder opgenoemd.

Als u vrijwilliger bij de Schoof wilt worden staat het volgende te wachten:

Er is sprake van vrijwilligerswerk. Het werk dat gedaan wordt voor de Schoof vindt plaats op vrijwillige basis. De naam werk zit ook in de naam verwerkt dus er wordt wel verwacht dat een ieder zich aan de gemaakte afspraken houdt om tot een goede samenwerking te komen.

 

De Schoof is verantwoordelijk voor de coördinatie van de vrijwilligerstaken.

Binnen de Schoof wordt er als vrijwilliger gewerkt met en voor kwetsbare doelgroepen. Denk hierbij aan kinderen, senioren, laaggeletterden, zorgbehoevenden. Als vrijwilliger is het belangrijk dat je rekening kunt houden met alle doelgroepen.

 

Als vrijwilliger val je onder arbobesluit 9.5A. Alle informatie over dit besluit is te vinden via: https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/wetgeving/arbobesluit-artikel-9.5a—verplichtingen-van-degenen-bij-wie-vrijwilligers-werkzaam-zijn

 

Wanneer een vrijwilliger bij de Schoof aan het werk wil, zal er eerst een kennismaking plaatsvinden waarin wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. Wanneer er sprake is van een mondelinge overeenkomst zal er een vrijwilligerscontract opgesteld worden. Voordat de vrijwilliger officieel actief wordt in de Schoof zal er een VOG voor de vrijwilliger worden aangevraagd via justis.nl.

 

De vrijwilliger moet zich kunnen conformeren aan de gedragsregels van de Schoof. Grensoverschrijdend gedrag is ten alle tijden uit den boze. De Schoof is een sociaal cultureel centrum en er wordt verwacht van vrijwilligers dat zij dit uitdragen naar buiten toe.

Als vrijwilliger van de Schoof ontvangt men een Schoofpas. Hiermee is er (na vooraanmelding) gratis toegang tot veel evenementen welke de Schoof huisvest.

Wanneer er geschillen zijn waar vrijwilligers onderling, met het bestuur of met de beheerder niet uit komen, kunnen zij zich melden bij de vertrouwenspersoon. Dit is Jan van den Berg. Hij is te benaderen via jan@deschoof.nl en via het nummer van de Schoof (0228-581876). Dhr. van den Berg heeft in deze rol beroepsgeheim en zal nooit informatie doorspelen naar derden zonder dit eerst overeengekomen te zijn met de gesprekspartner.

Met al uw persoonsgegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan.
Voor de privacy policy verwijzen wij u graag door naar deze link: https://deschoof.nl/?page_id=154